>
6 Ekim 2017
Bilimsel Program

SALON A SALON B
08:45-10:15 OTURUM: ARDS
Oturum Başkanları : Cenk Kıraklı, Atilla Ramazanoğlu
OTURUM: TRAVMA
Oturum Başkanları : Kaya Yorgancı,Mehmet Eryılmaz 
08:45-09:05 ARDS mimickers
Giacomo Grasselli
Hemorajik şok resüsitasyonunda güncel gelişmeler
Mehmet Özdoğan
09:05-09:25 Spontaneous assisted breathing (PSV): advantages and risks
Giacomo Grasselli
Terör olaylarında travmalı olgu yönetimi:sıcak deneyimler
Mehmet Eryılmaz
09:25-09:45 ARDS’de ileri MV 
Atilla Ramazanoğlu
Olağandışı durumlarda travma yoğun bakım organizasyonu
Yusuf Alper Kılıç
09:45-10:05 Fenotiplendirme gerekli mi?
Bilgin Cömert
Yoğun bakımda travma hastası: farklılıklar
Kaya Yorgancı
10:05-10:15 Tartışma Tartışma
10:15-10:45 KAHVE ARASI
10:45-12:15 OTURUM: HEMODİNAMİK MONİTÖRİZASYON
Oturum Başkanları : Arash Pırat, Pınar Zeyneloğlu
OTURUM: YB UZMANINI BEKLEYEN SORUNLARA PRATİK ÇÖZÜMLER
Oturum Başkanları : Yücel Gültekin,Nilgün Mendil
10:45-11:05 Periferal perfüzyonun değerlendirilmesi
Nimet Şenoğlu
YB organizasyonu nasıl yapılır
Gülseren Elay
11:05-11:25 İleri hemodinamik monitörizasyon
Pınar Zeyneloğlu
YB ekipman ve sarf ihtiyacı nasıl belirlenir
Nazlıhan Boyacı
11:25-11:45 Ekstravasküler akciğer sıvısı tedaviyi yönlendirebilir mi?
Pınar Zeyneloğlu
YB hasta yakınıyla iletişim
Metin Eser
11:45-12:05 ETCO2: Hemodinamikmonitorizasyondaki yeri
Defne Altıntaş
YB hasta kabulü
Kamil Gönderen
12:05-12:15 Tartışma Tartışma
12:15-13:15 ÖĞLE YEMEĞİ
13:15-14:45 OTURUM: AKUT BÖBREK HASARI
Oturum Başkanları : Ali Kemal Kadiroğlu, Melda Türkoğlu
OTURUM: SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları : Arzu Topeli, Emel Eryüksel
13:15-13:35 Akut böbrek hasarının değerlendirilmesi
Ali Kemal Kadiroğlu
 
13:35-13:55 Renal replasman tedavisinin zamanlaması
Kürşad Öneç
 
13:55-14:15 Hangi metod? Hangi antikoagülan?
Melda Türkoğlu
 
14:15-14:35 Akılcı İlaç Kullanımı
Yücel Gültekin
 

14:35 - 14:45

Tartışma  
14:45-15:15 KAHVE ARASI
15:15-16:45 OTURUM: BESLENME
Oturum Başkanları : Kürşat Gündoğan, Sevgi Aras
OTURUM: SEDO-ANALJEZİ, NMB
Oturum Başkanları : Dilek Özcengiz,Murat Sungur
15:15-15:35 Beslenme intoleransının değerlendirilmesi ve tedavisi
Kürşat Gündoğan
Protokol bazlısedasyon
Dilek Özcengiz
15:35-15:55 Sarkopeni
Sevgi Aras
Protokol bazlı analjezi
İsmail Kerem Gelir
15:55-16:15 Fiber ve probiyotiklerin rolü
Hülya Sungurtekin
NMB ajan ne zaman kullanalım
Hatice Yağmurdur
16:15-16:35 Vitamin/mineral kullanalım mı?
Yusuf Savran
YB’dadeliriuma yaklaşım
Gökşen Öz
16:35-16:45 Tartışma Tartışma