03 Kasım 2016, Perşembe
  Salon A Salon B Salon C
8:45-9:15 Açılış    
8:45-9:15 (Kongre başkanı, Avrasya toplantısı başkanı, Dernek başkanı)    
9:15-10:30 Açılış konferansları    
  Oturum başkanları: 
Gül Gürsel, Janice Zimmerman
   
  Yoğun Bakım hastalarının trajı ve tartışmalı konular
Jozef Kesecioğlu
   
  Driving pressure
Paolo Pelosi
   
  Sepsisde son klinik çalışmalar ve yeni ilaçlar
Djillali Annane
   
       
11:00-12:15 Sepsis Kritik hastada fizyoterapi  
  Oturum başkanları: 
Arzu Topeli, Djillali Annane
Oturum başkanları: 
Sema Savcı, İlknur Naz
 
  Sepsis 3 hakkında doğru ve yanlışlar
Janice Zimmerman
Solunum Fizyoterapisi
Sema Savcı
 
  Sıvı yanıtı değerlendirilmesi
Xavier Monnet
Entübe hastada erken mobilizasyon ve yürütme
İlknur Naz
 
  Hangi sıvıyı tercih etmeliyim?
Djillali Annane
Kritik hastada pozisyonlama
Naile Alankaya
 
13:15-14:30 ARDS Cerrahi kritik hasta  
  Oturum başkanları: 
Muhammet Güven, Paolo Pelosi
Oturum başkanları: 
Ahmet Çoker, Cem Terzi
 
  ARDS'de PEEP belirlenmesi
Cenk Kıraklı
Ciddi intraabdominal enfeksiyonlarda cerrahi yönetim
Cem Terzi
 
 
ECMO'da mekanik ventilasyon
Jozef Kesecioğlu
Abdominal kompartman sendromunun yönetimi
Yusuf Alper Kılıç 
 
  Akciğer ekstravasküler sıvı ölçümünün yeri varmı?
Xavier Monnet
Ağır Akut pankreatit
Ahmet Çoker
 
15:00-16:15 Enfeksiyon ve İmmünite Akut Böbrek Hasarı  
  Oturum başkanları: 
Bilgin Cömert, Philippe Eggimann
Oturum başkanları: Levent Yamanel, Müge Aydoğdu  
 

Hastam immünkompetan mı ?
Arzu Topel

İlaca bağlı akut böbrek hasarı:tanı,tedavi,korunma
Mehmet Tanrısever

 
  Viral Reaktivasyonlar
İftihar Köksal
Yoğun bakımda kronik böbrek hastası
Levent Yamanel
 
  İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar
Philippe Eggimann

Renal replasman tedavisi:Hangi durumda hangisi?
Gürhan Taşkın

 
16:45-18:00 Genç Yoğun Bakımcılar Toplantısı: Neler Öğrendim ? ARDS    
  Oturum başkanları: 
Gül Gürsel, Paolo Pelosi
   
  Ekspiryum sonu akciğer volümü  ölçümü
Kazım Rollas  
   
  Transpulmoner basınç ölçümü 
İskender Kara
   
  ECMO, ECCOR
Hüseyin Özkarakaş