04 Kasım 2016, Cuma
  Salon A Salon B Salon C
8.30-10:00 Antibiyotik direnci Beslenme Yoğun bakımda etik
  Oturum başkanları:
Murat Sungur, İftihar Köksal
Oturum başkanları:
Defne Altıntaş, Kürşat Gündoğan
Oturum başkanları:
Atilla Ramazanoğlu, Jozef Kesecioğlu
  Yoğun bakım ünitesinde enfeksiyon kontrolü
Philippe Eggimann
Yeterli nutrisyon tedavisine engeller
Defne Altıntaş
Yoğun bakımda yaşam sonu bakım kararları
Atilla Ramazanoğlu
  Yeni HAP/VAP rehberi
Begüm Ergan
Hipokalorik beslenmede son gelişmeler
Yusuf Savran
Tıbbi kötü uygulamalar
Erdem Özkara
  Direnç gelişimi ve yayılımı nasıl engellenebilir
Feza Bacakoğlu
Enteral nutrisyonun GİS fonksiyonu üzerine etkisi
Kürşat Gündoğan
Hasta ve yakınlarından alınan bilgilendirilmiş olur
Jozef Kesecioğlu
  Doğru tanının önemi: örneklemden son moleküler tanı yöntemlerine ...
İftihar Köksal
Parenteral nutrisyonda son durum
Bilgin Cömert
 
10:00-10:30 Kahve arası
10:30-11:15 Genç yoğun bakımcılarla yabancı konukların buluşması Akut dekompanse kalp yetmezliği Olgularla kanama ve koagülopati
  Oturum başkanları:
Murat Sungur, Jozef Kesecioğlu, Nazlıhan Boyacı
Oturum başkanları:
Levent Yamanel, Mehmet Birhan Yılmaz
Oturum başkanları:
Bilgin Cömert, Emre Karakoç
  Fellow olmak Akut kalp yetmezliği
Mehmet Birhan Yılmaz
Kritik hastada akut hemoglobin düşüklüğü ve trombositopeniye yaklaşım
Emre Karakoç
  Yoğun Bakımcı olmak Dispne ve hipotansiyon tanı ve yönetiminde ultrasonografinin yeri
Funda Akarca
Kanama ve koagülopati monitorizasyonu
Janice Zimmerman
  Uluslararası işbirliği Miyokard enfarktüsünde kardiyojenik şok yönetimi
Dayimi Kaya
Yeni antikoagülanlara bağlı kanama
Bilgin Cömert
11:15-12:15 Sözlü bildiriler Sözlü bildiriler-1 Hemşirelik sözlü bildiriler
Sözlü bildiriler-2
12:15-13:15 Öğle yemeği
13:15-14:30 Kardiyopulmoner resüsitasyon Solunum Yetmezliği Toraks radyolojisi
  Oturum başkanları:
Onur Özlü, Özlem Edipoğlu
Oturum başkanları:
Akın Kaya, İrfan Uçgun
Oturum başkanları:
Meltem Gülsün Akpınar, Sait Karakurt
  2015 rehberinde neler değişti
Volkan İnal
Obesite hipoventilasyon sendromunun tanısı ve yoğun bakımda izlemi
Tansu Ulukavak Çiftçi
Akciğer grafisi
Meltem Gülsün Akpınar
  Resüsitasyonun etkinliğinin monitorizasyonu
Özlem Edipoğlu
Hiperkapninin monitorizasyonunda hangi yöntemi tercih etmeliyim?
Akın Kaya
Toraks tomografisi
Meltem Gülsün Akpınar
  Kardiak arrest sonrası bakım
Paolo Pelosi
Yeni rehberler eşliğinde hiperkapnik solunum yetmezliği tedavisi
İrfan Uçgun
Toraks ultrasonografisi
Sait Karakurt
    Yüksek akımlı oksijen tedavisi
Serpil Öcal
Diyafram Ultrasonografisi
Emel Eryüksel
14:30-15:00 Kahve arası
15:15-16:30 Yaşamı tehdit eden aciller Travma Mini-konferanslar serisi
  Oturum başkanları:
Attilla Ramazanoğlu, Gülbin Aygencel
Oturum başkanları:
Yusuf Alper Kılıç, Seval İzdeş
Oturum başkanları:
Xavier Monnet
  Anafilaksi
Janice Zimmerman
Çoklu travma hastasında öncelikler
Seval İzdeş
Antibiyotik kullanımındaki gelişmeler
Philippe Eggimann
  Patlamaya bağlı travmalar
Tahir Özer
Multidisipliner ekip yaklaşımı ve travma bakımı kalitesi ölçümü
Yusuf Alper Kılıç
İdeal hemodinamik monitörizasyon yöntemi nedir?
Xavier Monnet
  Yüzme ve dalmaya bağlı akciğer ödemi
Gülbin Aygencel
İmmünoparalizi
Murat Sungur
ARDS ve sepsisde kortikosteroidler
Djillali Annane
16:30-17:45 Genç yoğun bakımcılar toplantısı: Neler öğrendim?    
  Oturum başkanları:
Emel Eryüksel, Xavier Monnet
AKILCI İLAÇ KULLANIMI  
  Mikrodolaşımın değerlendirilmesi
Atila Kara
Gülbin Aygencel  
  Dinamik monitorizasyon
Gülseren Elay
   
  Ekokardiyografik hemodinamik monitorizasyon
Mehmet Nezir Güllü